Poliart

Pomoc

Prosimy, aby wszelkie zapytania cenowe dokonywać za pomocą poczty elektronicznej.

Zamówienia oraz zapytania muszą zawierać imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby prowadzącej projekt, nazwę zamawiającego, jego numer NIP oraz adres.


Jak wysłać plik

Mejlowo przyjmujemy pliki o pojemności do 20 MB.

Większe pliki prosimy wysyłać korzystając z bezpłatnego serwisu http://www.wetransfer.com.


Jak przygotować plik


Jak zamieniać tekst na krzywe w CorelDRAW!


Link do oferty odzieży firmy Stedman: http://www.stedman.eu
Kontakt do hurtowni z odzieżą: arteam@arteam.com.pl, tel: 32 2515508

Tak można łączyć Termotransfery Cyfrowe oraz Termotransfery Sitodrukowe:

Drukujemy na czas ...